Sıcak Kemoterapinin Faydalı Olduğu Kanser Türleri Nelerdir?

Appendix Kanserleri:

Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HIPEC), ileri evre appendix kanserleri için potansiyel bir seçenektir. HIPEC tedavisi yapılmadan önce sitoredüktif cerrahi denilen ameliyatla karın içindeki gözle görülebilen tüm tümörler temizlenir. Bu etkilenmiş bazı organların, lenf bezlerinin ve peritonun çıkarılmasını içerebilir. Mümkün olduğu kadar tüm tümörler temizlendikten sonra karın içerisine 41-42 dereceye kadar ısıtılmış steril kemoterapi solusyonu verilir. Böylece kalmış olabilecek kanser hücrelerinin öldürülmesi amaçlanır.

Verilen kemoterapi sıvısı ortalama 1.5 saat kadar karında dolaştırılır, sonra boşaltılır ve karın kapatılır. Kanser karın dışına yayılmadıysa, ileri evre appendiks kanserlerinde HIPEC iyi bir çözüm olabilir.

Kolorektal Kanserler:

Kolorektal kanserler en sık görülen üçüncü kanser türüdür. Maalesef hastaların beşte birinde tanı konduğunda metastazlar meydana gelmiştir. Kolorektal kanserlerin en sık e-metastaz yaptığı yerler karaciğer, akciğer ve karın zarı, yani peritondur. Kolorektal kanser vakalarının yüzde beşinde peritoneal karsinomatozis, yani karın zarına yayılım da vardır.

Peritoneal karsinomatozisli kolorektal kanser vakalarında tedavide zorluklardan biri peritonda yeterli ilaç düzeyinin sağlanmasıdır. İlaç dozunu tutturmak için kemoterapi dozları arttırılırsa hasta daha fazla sistemik yan etkilere maruz kalır. HIPEC kemoterapinin doğrudan peritona verilmesini ve böylece bölgesel ilaç yoğunluğunun arttırılmasını sağlar, bu sayede de sistemik yan etkileri azaltır.

Uygun hasta grubunda kolorektal kanser ve HIPEC konusunda umut vaadeden yayınlar artmaktadır. HIPEC planlanırken komplike bir yöntem olan bu tedavinin ileri merkezlerde yapılmasının başarıyı arttıracağı unutulmamalıdır.

Karın zarına yayılmış kanser

Mide Kanserleri:

Bazı kanser türlerinin tedavi edilmesi çok zordur. Karın duvarına yayılmış primer kolorektal kanserler, over kanserleri, mide kanserleri, appendiks kanserleri, mezotelyomalar ve pseudomiksoma peritonei bunlardandır.

Kemoterapideki sayısız ilerlemelere rağmen, kemoterapiyle tam bir iyileşme sağlama şansı hala düşüktür. Hastanın karşılaşabileceği yan etkiler de oldukça fazladır. Bununla birlikte, kanserin karın boşluğuna yayıldığı vakalarda Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi iyi bir alternatif olabilir.

HIPEC ile tedavi edilen kanserlerin çoğunda cerrahi ve dahili birimlerin birlikte çalışması zorunludur. O nedenle HIPEC kararı onkolojik cerrah ve medikal onkologla birlikte planlanmalıdır. En doğrusu, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, onkolojik cerrah ve diğer branşların da bulunduğu onkoloji konseylerinde karar alınmasıdır. İleri merkezlerde tedavi planlama ve uygulaması bu şekilde olmaktadır. Memorial Kanser Merkezi ülkemizdeki uluslararası standartlara uygun başlıca merkezlerden biridir.

Peritoneal Mezotelyoma:

Mezotelyoma iç organların çoğunu kaplayan ve mezotel denen ince tabakadan kaynaklanan nadir ve saldırgan bir kanser türüdür. Kanser sıklıkla akciğerleri kaplayan plevra tabakasını etkiler. Karın içindeki diğer organlar ve kalbi de etkileyebilir. Erken evrede saptandığında cerrahi olarak tedavi edilebilir. Bu mümkün olmadığında cerrahi ancak belirtilerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Primer Peritoneal Kanser:

Primary Peritoneal Kanser nadir ve tipik olarak kadınları etkileyen bir kanserdir. Nedeni bilinmemektedir. Peritonu oluşturan hücreler yumurtalıkları kaplayan yüzey epitel hücrelerine benzediğinden genellikle yumurtalık kanseri gibi tedavi edilir.

Kemoterapideki tüm ilerlemelere karşın kemoterapiyle tam iyileşme sağlama şansı düşük olan primer peritoneal kanserlerde, kemoterapi ilacının direk peritona erişmesini sağlayan HIPEC iyi bir alternatif olabilir.

Pseudomiksoma Peritonei:

Pseudomyxoma peritonei (PMP) sıklıkla appendiksten başlayan nadir bir kanserdir. Nedeni bilinmemektedir. Normalde yavaş büyüyen ve müsin denen, jelimsi bir sıvı salgılayan bir kanserdir. Mukus patlamış over kistlerinden, appendiksten veya diğer karın içi organlardan da salgılanabilir. Mukus salgılayan hücreler karın zarına yapışarak mukus salgılamaya devam ederler.

Menü