Anal kanserin evreleri klinik olarak fizik muayene, görüntüleme testleri ve biopsi sonrası belirlenir. Cerrahi veya patolojik evreleme ise, ameliyat gerçekleştirildiyse dokunun incelenmesi ile yapılır.

Anal Kanserin Evreleri Nasıl Belirlenir?

En sık kullanılan kanser evreleme sistemi Amerikan Kanser Komitesi tarafından tanımlanan TNM sistemidir. TNM sistemi kanseri evrelerken üç anahtar faktörü dikkate alır.

T (tümör): Orijinal tümörün çapını belirtir

N (nod): Kanserin lenf notlarına yayılıp yayılmadığını belirtir

M (metastaz): Kanserin vücudun uzak bir bölgesine yayılıp yayılmadığını belirtir

Her faktör için 0-4 arasında bir sayı veya X harfi atanır. Yüksek sayı durumun ağırlığına işaret eder. Örneğin T1, T2’ye göre daha küçük tümöre karşılık gelir. X ise bu konuda bilgi olmadığını ifade eder.

anal kanserin evreleri

TNM skorları belirlendikten sonra, toplam anal kanser evresi belirlenir.

Evre 0: Kanser anal dokunun üst tabakasına kadar büyümemiş ve yayılmamıştır. Bu evre karsinoma in situ veya Bowen Hastalığı olarak da bilinir.

Evre I: Kanser anal dokunun üst tabakasının ötesine yayılmış fakat komşu lenf bezleri veya uzak bölgelere sıçramamıştır. Tümör 2 cm’den küçüktür. .

Evre II: Tümör 2 cm’den büyüktür, fakat komşu organlar, lenf bezleri veya uzak bölgelere yayılmamıştır.

Evre III: Bu evrenin iki alt grubu vardır. Kanserin yayılım uzaklığına göre belirlenen bu evreler şunlardır:

  • Evre IIIA anal kanser iki farklı şekilde sınıflandırılabilir:
    • Kanser herhangi bir boyutta olabilir fakat komşu organlara yayılmamıştır. Kanser rektum çevresindeki lenf bezlerine yayılmıştır. Kanser uzak bölgelere yayılmamıştır. VEYA
    • Kanser vajina veya idrar kesesi gibi komşu organlara yayılmıştır. Kanser komşu lenf bezlerine yayılmamıştır. Kanser uzak bölgelere yayılmamıştır.
  • Evre IIIB anal kanser de iki farklı şekilde olabilir:
    • Kanser vajina veya idrar kesesi gibi komşu organlara yayılmıştır. Kanser rektum etrafındaki lenf bezlerine yayılmıştır. Kanser uzak bölgelere yayılmamıştır. VEYA
    • Kanser herhangi bir boyuttadır, komşu organlara yayılmış olabili veya olmayabilir. Kanser pelvis veya kasık bölgesindeki lenf bezlerine yayılmıştır. Rektum etrafındaki lenf bezlerine yayılmış olabilir veya olmayabilir. Kanser uzak organlara sıçramamıştır.

Evre IV: Bu anal kanserin en ileri evresinde, kanser herhangi bir boyutta olabilir. Vajina ve idrar kesesi gibi komşu organlara yayılmış olabilir veya olmayabilir. Komşu lenf bezlerinde yayılım olabilir veya olmayabilir. Ancak kanser uzak doku ve organlara yayılmıştır.

Daha detaylı bilgiler için alttaki linkleri ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü