50 yaş altındaki 7 Genç Hastadan 1’inde Kolorektal Kanser Görülüyor

Kolorektal kanser görülme sıklığı, 50 yaşın altındaki ABD’li hastalarda artıyor. Bu yaşlar, rutin kolorektal kanser taramasının önerildiği yaşın altında kalıyor. Ulusal çapta yapılan bir araştırmaya göre, bu kişilere tarama yapılmadığı için hastalıkları 50 ve üzeri yaştaki hastalardan daha ileri seviyede.
Ann Arbor’da Michigan Üniversitesi’nde uzman yazar ve doktor olan Samantha Hendren, Medscape Medical News’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çalışmamızda taramanın yapıldığı 50 yaşın altında olan hastaların yaklaşık 7’de 1’inde kolorektal kanser teşhis ediliyor ve bu bağlamda, invaziv meme kanseri vakalarının 20’de 1’inden daha azı, taramanın yapıldığı 40 yaşından önce teşhis ediliyor. Bu durum, kolorektal kanser taramasının daha erken bir yaşta başlatılmasının gerekip gerekmediği sorusunu gündeme getirdi. Ancak kolorektal kanser taramasında yapılacak herhangi bir değişikliğe bakılmaksızın, bu araştırmanın, kolorektal kanserin görülmeye başladığı 50 yaşın altındaki hasta sayısı arttıkça hastalar ve tıbbi hizmet sunanlar arasında farkındalık yaratarak bugünkü uygulamayı iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz.”
Çalışma, 25 Ocak’ta Cancer’da çevrimiçi yayınlandı.

kolorektal kanser gençlerde artıyor

Ann Arbor, Michigan Üniversitesi’nde doktor olan başyazar Zaid Abdelsattar ile birlikte araştırmacılar, Ocak 1998 – Aralık 2011 yılları arasında kolon ya da rektal kanseri teşhisi konulan 20 ila 79 yaşlarındaki tüm hastaları tanımlamak için Gözlem, Epidemiyoloji ve Sonuçlar veritabanlarını kullandılar.
Hastalar 50 yaş ve üstü ile 50 yaş altı olarak sınıflandırıldı.

Çalışma aralığı boyunca kolon veya rektal kanseri tanısı konan 258.024 hastanın 37.847’sinin (% 14,7) yaşları, 42,5 ortalamayla normal risk taraması önerilmesi için çok genç bulundu. Cinsiyet, ırk, medeni durum, tümörün konumu ve tanı yılı için düzenlemeler yapıldıktan sonra, yaşlı hastalarla karşılaştırıldıklarında genç hastaların bölgesel ve lokalize hastalığa yakalanma oranının %37 daha yüksek olduğu görüldü (P < .001). Ayrıca, yaşlı hastalarla karşılaştırıldıklarında, lokalize hastalıktansa metastatik hastalığa yakalanma olasılıklarının %58 daha yüksek olduğu görüldü (P < .001).

Metastatik hastalığı olan gençlerin %70,8’inde primer tümörlerinden ameliyat olma olasılığı yaşça daha büyük kanser hastalarına kıyasla %66,6 daha yüksekti (P < .001). Rektal kanseri olan genç hastaların, rektum kanseri hastalarına kıyasla hastalığın tüm evrelerinde radyoterapi alma ihtimali de daha yüksekti (P < .001).

Hastalığın Evresi İle Kanserle Yönlendirilen Tedavi İçin Düzenlenmiş Oranlar 5 Yıllık Yaşam Oranları Dr. Abdelsattar ve meslektaşları, “Küçük yaştaki hastalar ve hastalığın tüm evreleri için genel beş yıllık kaba yaşam oranı %67,7, buna karşılık ≥50 yaş üzerindeki hastalarda %66,8 şeklindeydi (P = .008)” dedi.

Genç hastaların daha ileri evre hastalığa yakalanma olasılığının daha yüksek olmasına rağmen yaşlı hastalarla karşılaştırıldığında tüm evre gruplarındaki genç hastalarda hayatta kalma oranı önemli derecede daha yüksekti.

Medscape Medical News’ın neden genç hastalarda görülen kolorektal kanser vakalarının oranı artıyor olabilir sorusuna karşılık olarak Dr. Hendren, bunun muhtemelen 50 yaş ve üzeri yaştaki hastalarda kolorektal kanser tespiti için çok başarılı bir tarama programı yapılmasından dolayı olduğunu söyledi. “Tarama testleri kanser öncesi polipleri tespit edebiliyor, böylece bu polipler alınıp kanser gelişimi önlenebiliyor,” diye belirtti. “Aslında kolorektal kanser, tarama testlerinden dolayı genel olarak sıklığı azaltan tek kanser türlerinden biridir,” diye ekledi. “Bu azalmanın bir sonucu olarak, tarama için çok genç insanlarda görülen vakaların oranı arttı.”

Dr. Hendren ayrıca, genç hastaların sıklıkla semptomları uzun süre rapor ettiğini ancak sağlık görevlilerinin semptomların ciddi olmadığını düşündüklerini, bunun nedeninin de muhtemelen kolorektal kanserin yaşlılarda görülen bir hastalık olduğunun düşünülmesinden kaynaklandığını belirtti. Bu çalışma, çok sayıda kolorektal kanser vakasının gençlerde ortaya çıktığı konusunda tıp camiasına çağrı yapıyor. Dr. Samantha Hendren Dr. Hendren, “Bu çalışma, çok sayıda kolorektal kanser vakasının gençlerde ortaya çıktığı konusunda tıp camiasına çağrı yapıyor” şeklinde uyardı. “Pratik anlamda bu durum, anemi, bağırsak hareketlerinin boyutunda veya sıklığında dramatik bir değişiklik veya bağırsak hareketleriyle kanama gibi kolorektal kansere işaret eden uyarıları dikkate almamız gerektiği anlamına geliyor,” diye ekledi.

Dr. Hendren, tüm kanamalar kanserle ilişkili olmasa da koyu renkli kan ya da dışkıyla karışık kanın bir uyarı işareti olduğunu doğruladı. Dr. Hendren ayrıca, ailesinde kolorektal kanser teşhisi konmuş olan herhangi bir hastanın, bu kişinin 50 yaşından önce kanser olması durumunda, 40 yaşında veya daha erken bir zamanda kolonoskopi taramasına başlaması gerektiğini önerdi. Dr. Abdelsattar ve ortak yazar Dr. Sandra Wong, Sağlık Araştırma ve Kalite Ajansı tarafından desteklenmektedir. Dr. Hendren finansal bir ilişki konusunda bilgi vermedi. Cancer. 25 Ocak 2016’da çevrimiçi yayınlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü