Mide kanseri sıklıkla periton boşluğuna metastaz yapma eğilimindedir. Mide kanseri olan hastaların yaklaşık üçte birinin hastalıklarının bir evresinde karın zarına yayılacağı tahminlenmektedir. Mide kanserli her hastada peritoneal kanser gelişebilir, fakat araştırmalar bazı risk faktörleri olduğunu gösteriyor. Peritoneal kanser 60 yaşın altındaki, daha genç hastalarda daha sık görülür. Yine kadınlarda, ileri evre tümörlerde, T evresi yüksek olanlarda ve taşlı yüzük hücreli kanser tipi olanlarda daha fazla peritoneal yayılım görülür.

Bu hastaların prognozu sıklıkla kötüdür. Çünkü geniş bir çalışmanın sonuçları, ortalama sağkalım süresinin 4 ay olduğunu göstermiştir. Klinik durumu iyi olan hastalarda palyatif sistemik kemoterapi yapılabilir ve bu tedavi yaklaşımının sağkalım süresini uzatabileceği ve hastaların klinik durumunu düzeltebileceği kanıtlanmıştır.

Dünyada bazı merkezler mide kanseri kökenli peritoneal kanserlerde HIPEC önermektedir ve sınırlı hastalığı olan hastalarda relatif olarak iyi sonuçlar bildirmektedir. Bununla birlikte, HIPEC tedavisinin mide kanseri hastalarındaki ekstra faydası HIPEC ile diğer tedavileri karşılaştıran iyi bir klinik çalışmada henüz gösterilmemiştir. Ek olarak, tedavinin kombine edilmesinin yan etkileri sıktır ve bazen ciddi olabilir. Bu nedenle, mide kanseri kökenli peritoneal karsinomatozis vakalarında HIPEC’in ancak klinik çalışma çerçevesinde önerilmesi tavsiye edilir.

Bazı hastanelerde adjuvan HIPEC tedavisinin peritoneal kanser gelişmesi riski yüksek olan mide kanseri hastalarındaki faydası inceleme altındadır. HIPEC uygulamanın mantığı, mikroskopik tümör hücrelerinin ameliyat esnasında halihazırda karın boşluğunda mevcut olduğu ve bunlar tedavi edilmezse peritoneal kansere yol açacağı bilgisidir. Sıcak kemoterapi bu tümör hücrelerini öldürmeyi ve peritoneal kanser gelişimini önlemeyi hedefler. Yeterli çalışma ile desteklenene kadar, mide kanseri hastalarında HIPEC standart tedavi yöntemi olarak düşünülmemelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü